Strongmind – stark kropp, starkt sinne

Vi är ett health tech-företag som kombinerar det digitala med det mänskliga. Vi har en holistisk syn på människan och vår filosofi bygger på att människan har både en kropp och en själ och båda är lika viktiga. Strongmind stärker den fysiska kroppen, den emotionella hälsan och kosten för att nå långvarig och hållbar hälsa över tid. Vår vision är att förflytta många människor mot balans och sundare livsstil för att kunna göra skillnad både för individ och samhälle.

Strongmind har utvecklat en digital produkt som på ett unikt sätt ger människor möjlighet att arbeta med hela sin hälsa på ett och samma ställe. Vår digitala plattform ger även företag möjlighet att följa sin investering i sin personal. Allt detta skapar förutsättningar för ett friskare samhälle.